Amb flota pròpia i conductors experimentats en tot tipus de transport tant nacional com Internacional sent habitualment rellevants nostres serveis externs a Portugal, França, Països Baixos i Alemanya. Sent altament competitius en l'àrea destinada al Transport Especial i ADR, estant dotats de l'equipament necessari compost per plataformes, taulines i gòndoles, és a dir tot allò que la seva empresa necessita per als seus serveis, sigui quina sigui la naturalesa dels mateixos.