Dins l'àmbit del transport de residus, la nostra empresa està dotada de maquinària portacontenidors, caixes, banyeres i una estratègica logística davant un organitzat mapa d'activitat, que distribueix transportant el residu a tractar cap al seu corresponent planta gestora, havent obtingut per a això la corresponent autorització per la Junta de Residus (Agència de residuos de Catalunya), per al transport de residus industrials i de la construcció.