La nostra experiència tant en el món de la construcció com en l'industrial, en muntatges i desmuntatge de maquinària en fàbriques o naus, treballs en plataformes petrolíferes així com altres tasques que han requerit l'ús de grua autopropulsada o, si no petites tasques que requereixen l'ús d'un camió grua fa que siguem una empresa eficaç en qualsevol servei a desenvolupar a les comarques de Tarragona, podent abastir des del petit al gran tonatge sense escatimar cap tipus de servei. Actualment disposem de col·laboradors directes que atorguen a la nostra empresa la possibilitat de cobrir qualsevol emplaçament de càrrega i per tant cobrir sigui quina sigui la necessitat dels nostres clients.